สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
www.jpo.moj.go.th/suphanburi

 

  •  

  • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงยุติธรรม
  • ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
  • โครงเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  • ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ
  • ผู้ตรวจราชการ ท่านชาตรี โชไชย ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
  • อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ โคกโคเฒ่า
  • อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บท่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดรูปแบบใหม่ โดยท่านสามารถติดตามได้จาก www.jpo.moj.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...