สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
www.jpo.moj.go.th/sisaket

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่หน่วยงาน  :  100/999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
เบอร์โทรศัพท์   :  XXX-XXXXXXXX
เบอร์โทรสาร     :  XXX-XXXXXXXX
อีเมล์สำนักงาน :  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013