สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
www.jpo.moj.go.th/sisaket

 

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  

  

นายพิพัฒน์ สำเภาน้อย
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

  

  

นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
รองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 

 
นายพัชรพล สมจร
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
 
 
นางนรรธพร ช่างสม
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 
กรรมการ
 
นายอภิรมย์ ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013