สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

สยจ.สน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิและเสรีภาพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน วันที่ 04 พ.ค. 2560

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิและเสรีภาพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้นำชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ที่มา :

สกลนคร

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2013

ผู้ชม :

885