สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

สยจ.สน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล

ที่มา :

สกลนคร

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2013

ผู้ชม :

737