สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

สยจ.สน โครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ปีงบประมาณ 2560

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร โดยมีนายประพนธ์ แก้วกำพล อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และนายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เลขาศูนย์ฯ) ผู้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

 

ที่มา :

สกลนคร

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017

ผู้ชม :

378