สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

สยจ.สน ร่วมเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ วันที่ 23 พ.ค. 2560

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ว่าที่ร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา

ที่มา :

สกลนคร

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม :

602