สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

ที่ตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่หน่วยงาน  :  1903 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000
เบอร์โทรศัพท์   :   042 713 400
เบอร์โทรสาร     :   042 712 037
อีเมล์สำนักงาน :   moj_sakonnakhon@hotmail.com

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013