สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

 

สกลนคร

สยจ.สน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2560Show Details
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2013
  • ที่มา: สกลนคร
สยจ.สน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิและเสรีภาพ แก่คณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน วันที่ 04 พ.ค. 2560Show Details
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2013
  • ที่มา: สกลนคร
สยจ.สน ร่วมเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ วันที่ 23 พ.ค. 2560Show Details
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ว่าที่ร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2017
  • ที่มา: สกลนคร
สยจ.สน โครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ปีงบประมาณ 2560Show Details
โครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017
  • ที่มา: สกลนคร