สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

สถานที่สำคัญจังหวัดนครปฐม

 


จังหวัดนครปฐมมีสถานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมากมาย ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด อาทิเช่น องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พระราชวังสนามจันทร์ และพุทธมณฑล

111 112 113

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013