สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

สถานีวิทยุชุมชนบางโตนดวีระพันธ์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินรายการวิทยุ FM 98.55 MH.z.

    สถานีวิทยุชุมชนบางโตนดวีระพันธ์ คลื่น 103.50 MHz. จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินรายการวิทยุของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ณ สถานีวิทยุชุมชน เอ็น-จอย มีเดีย 98.55 MHz. ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 คณะผู้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวันนี้ได้แก่ 1.ดต.บำรุง อินทร์เผือก 2.คุณสิทธิวัฒน์ นุชโส 3.คุณอัมภวัน รักธรรม โดย นายถนอม บุญนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม , นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ นายพันธุ์ธัช โชติทรัพย์จรูญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เรือนจำกลางนครปฐม) นายสงัด สมบูรณ์วงศ์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ พร้อมด้วยพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมดำเนินรายการในวันนี้

51 52 53 54

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013