สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

ปฏิบัติการเชิงรุก ในการแจ้งสิทธิ และรับคำขอฯ แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ในการแจ้งสิทธิ และรับคำขอฯ แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในกรณีนางสมจิตร สุขเกษม ถูกทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
 

71 72 73 74 75

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013