สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายกรณีตกจากรถที่นั่งโดยสาร

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ น.ส.พัชราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมด้วยพนักงานคุ้มครองสิทธิฯ และนิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อแจ้งสิทธิ และรับคำขอฯ จากกรณีผู้เสียหาย ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกกระทำโดยประมาท ทำให้ตกจากรถที่นั่งโดยสารมา เป็นเหตุให้เป็นอัมพาตครึ่งตัว

21 22

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013