สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

บริการประชาชนคืองานของเรา

    น.ส.พัชราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดนครปฐม พาผู้ร้องขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมมาติดต่อเพื่อขอรับเงินค่าประกันตัวให้กับบุตรชาย และสะใภ้ โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย ,พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ และนิติกร ดำเนินการให้คำปรึกษา และรับคำขอฯ

 

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013