สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

เข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยุชุมชน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ FM 98.55 MH.z.

     นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายพันธุ์ธัช โชติทรัพย์จรูญ หัวหน้าฝ่ายบริหาร เรือนจำกลางนครปฐม และพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจำจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยุชุมชน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดรายการวิทยุร่วมกับผู้นำชุมชน ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 98.55 MHz โดยจะเริ่มออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013