สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
www.jpo.moj.go.th/phuket

 

การสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อจ้างทนายความว่าความในคดี

    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการรับเรื่องการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ในกรณีขอค่าทนายความเพื่อว่าความในคดี โดยนัดทนายความและผู้ขอรับการสนับสนุนมาทำสัญญาการใช้เงินกองทุน และสัญญาจ้างทนายความ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013