สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
www.jpo.moj.go.th/nakhonsawan

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่หน่วยงาน  :  4/34 หมู่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์   :  056-882037
เบอร์โทรสาร     :  056-882036
อีเมล์สำนักงาน :  sawan_moj@hotmail.com

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013