สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
www.jpo.moj.go.th/nakhonsawan

 

จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน FM 98.55 MH.z.

    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ และพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับคลื่นวิทยุชุมชน FM 98.55 MHz เอ็น-จอย มีเดีย จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนในชุมชน โดยจะดำเนินการจัดรายการวิทยุชุมชนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น.

 

จากซ้าย-ขวา 1.พนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2.นางสาวจณิสดา วัฒนมะโน ผู้บริหารคลื่นวิทยุชุมชนฯ

บรรยากาศขณะดำเนินรายการ

นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกลุ่ม

 

85 86 87

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2013