สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
www.jpo.moj.go.th/mahasarakham

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่หน่วยงาน  :  เลขที่ 4  ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์   :  043-722077
เบอร์โทรสาร     : 043-722077
อีเมล์สำนักงาน :  sarakham54@hotmai.co.th

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013