สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
www.jpo.moj.go.th/lopburi

 

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น