สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
www.jpo.moj.go.th/lopburi

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่หน่วยงาน  :  อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000                                          

เบอร์โทรศัพท์   : 036-782206-7

เบอร์โทรสาร     :  036-782206
อีเมล์สำนักงาน : Opj.Lopburi@gmail.com

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013