สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
www.jpo.moj.go.th/chiangrai

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่หน่วยงาน  :  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์   :  0-5315-0190
เบอร์โทรสาร     :  0-5317-7339
อีเมล์สำนักงาน : chiangrai_moj@hotmail.com

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013