สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (กยจ.)ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
 
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการ กยจ.เปิดเผยว่าหัวข้อการประชุมโดยสังเขป : เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา /รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนาจำนวน 24 ราย คดีโรงสีเถื่อน (จำนำข้าว) /สถิติการให้บริการด้านกฎหมายของ สยจ./รายงานผลการจัดโครงการ "สภากาแฟ" เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556/ การจัดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2556 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นี้ และสุดท้ายเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในสังกัดในระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 30 ตุลาคม 2013

ผู้ชม :

105