สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

สยจ.ฉะเชิงเทรา และทีมงานกฎหมายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงานกฎหมาย ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และการขอรับความช่วยเหลือ

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 30 ตุลาคม 2013

ผู้ชม :

136