สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

คำคมนักศึกษาฝึกงานราชภัฎราชนครินทร์..ถึงสยจ.ฉะเชิงเทรา

คำคมนักศึกษาฝึกงานราชภัฎราชนครินทร์..ถึงสยจ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 ตุลาคม 2556

 

                                       

                            คำคมนักศึกษาฝึกงานจากราชภัฎราชนครินทร์ถึง..สยจ.ฉะเชิงเทรา

           

นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 5 คน 

            ได้มาฝึกงาน เรียนรู้ และ ร่วมทำงานกับทีมงาน สยจ.ฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมสู่รากหญ้าแก่ประชาชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา

 

เปิดใจสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ และ ฝากคำคมไว้ให้ ดังนี้ 

 

......... " ทีมงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถชี้แนวทางให้ประชาชน... รู้ และ..กล้ารักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเอง " ...ตะวัน (จารุวรรณ นันดิลก)

 .........." แม้ สยจ.ฉะเชิงเทราจะเป็นหน่วยงานเล็กๆ ก็ตาม แต่มีพลังอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง "....น้ำเงิน (ภาวดี ธรรมมา)

 ............." ทีมงานของยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้สร้าง "นวัตกรรมยุติธรรมอำเภอ"ขึ้น ซึ่งจะสามารถอำนวยความยุติธรรมสู่รากหญ้าแก่ชาวบ้านได้อย่างแท้จริง ".....ปอนด์ (จารุวัฒน์ ภูมี)

 .........." ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่ง ผมไม่กล้าที่จะเข้าหาส่วนราชการ และการที่ผมได้ลงพื้นที่ทำงาน กับ สยจ.ฉะเชิงเทราและได้อำนวยความยุติธรรมแก่ชาวบ้านรากหญ้านั้น จะเป็นการอุดช่องว่างระหว่าง ประชาชน กับ ภาครัฐ ".....เป็ก (มนัส เครือโสม)

 .........." ไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้าถึงประชาชน ในการสร้างความเป็นธรรมได้ เท่ากับ สยจ.ฉะเชิงเทรา "......แบงค์ (พงษ์นรินทร์ เกตุสมพงษ์)

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013