สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

สยจ.ฉะเชิงเทราจัดเวที“แนวทางป้องกันภัยที่จะมีผลกระทบต่อเด็กแว้น"

สยจ.ฉะเชิงเทราจัดเวที“แนวทางป้องกันภัยที่จะมีผลกระทบต่อเด็กแว้น"
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ก.ยุติธรรม จัดเวที“แนวทางป้องกันภัยที่จะมีผลกระทบต่อเด็กแว้น"

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 8.30 น ที่โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นประธานเปิดเวทีอภิปรายเรื่อง “แนวทางป้องกันภัยที่จะมีผลกระทบต่อ..เด็กแว้น” ซึ่ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคมเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องฐานความผิดที่มีผลกระทบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ กว่า 300 คน

         ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวตอนหนึ่งว่า

    "เป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการแก้ปัญหาภัยที่จะมีผลกระทบต่อ.. เด็กแว้น  โดย ร่วมกันบูรณาแก้ปัญหาระหว่าง ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเฝ้าระวังภัยของจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เรทุกคนห่วงใจลูกหลาน เยาวชนกลุ่มนี้ในหลายประการเป็นอย่างยิ่ง ประการแรก ผลกระทบต่อตัวเองทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ เสียอนาคต  เสียการเรียน ทำให้สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองที่หมดไปกับเรื่องไร้สาระ คนในสังคมมองในทางไม่ดี  เกเร ประการที่สองผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวลเมื่อลูกออกไปแว้น ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกขอเงินไปแต่งรถ ครอบครัวเกิดความสูญเสียลูกชาย , ลูกสาว  เนื่อง จากอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่เสียชีวิตประการที่สามผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปเกิด ความรำคาญจากเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงไปจากเดิม สร้างความลำบากใจให้กับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน หากเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยได้รับบาดเจ็บหรือเสีย ชีวิตไปด้วย สร้างความหนักใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสงบ ของบ้านเมือง ประการที่สี่ผลกระทบต่อสังคมทำให้ภาพพจน์ของสังคม หรือชุมชนนั้นๆ เสื่อมเสียชื่อเสียง  เกิดปัญหาอีกหนึ่งปัญหา  ที่ภาครัฐ สังคม ต้องเข้ามาแก้ไข ทำให้เกิดความวุ่นวาย สังคมเกิดแตกแยก

   ด้าน นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดเวทีอภิปรายครั้งนี้กล่าวรายงานปัญหาสังคมปัจจุบันได้ เกิดสถานการณ์ที่เป็นภัยร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชนขณะนี้ คือ  เด็ก และเยาวชนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นจะมีผล ทางกฎหมายอย่างไร ประกอบกับยังมีผลต่อสังคมโดยได้สร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงวิถีชีวิตที่ สงบของผู้คนในสังคม มีผลทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน  นอกจากนี้พบว่า..ฐานความผิดเรื่องยาเสพติด

    ...ความผิดเรื่องเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

     ...ความผิดเกี่ยวกับร่วมกันทำร้ายร่างกาย อื่นๆ เป็นต้น

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์ที่มีอัตราสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาล หรือ งานรื่นเริงตามประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ปัจจัย แวดล้อมเหล่านี้มักเป็นเงื่อนไขส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่อยู่ กลุ่มเสี่ยงมากขึ้นตามลำดับเสี่ยง จึงต้องเร่งให้ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ สถานประกอบการต้องตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่จะมีต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ดังกล่าว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมไว้ 2ช่วง ดังนี้

ช่องแรก..เป็นพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังภัยที่มีผลกระทบต่อเด็กแว้น ประกอบด้วย  สน ง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ช่วงที่สอง เปิดเวทีอภิปราย เรื่อง“แนวทางการป้องกันภัยจะมีผลกระทบต่อเด็กแว้น” จากวิทยากร 2 ท่าน คือ ศ.พิเศษ กุลพล พลวัน อัยการอาวุโส  จาก สำนักงานอัยการสูงสุด และนายปฏิกรณ์ คงพิพิธ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุอาญา ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคดี เด็กและเยาวชนมาโดยตลอด และจะสามารถให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจข้าถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เข้าสัมมา

 และ ช่วงสุดท้ายจะเปืดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อมีส่วนร่วม ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย สำหรับผลการสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจะรวบรวมนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

น้องๆเยาวชนที่มาฟังความรู้ทางกฎหมายเขาบอกว่า…

“ผมจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ..ได้ความรู้เรื่องกฎหมาย ว่ามีความผิดร้ายแรงถึงพ่อแม่  และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้ ก็จะนำไปปรับใช้ ไปบอกต่อ  พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนๆ ว่ามันไม่ดี เป็นเด็กแว้นมันไม่ดี อาจเจ็บตัวด้วย อาจเกิดอุบัติเหตุ  อาจโดนตำรวจจับได้ โทษถึงพ่อ แม่ด้วย อนาคตเสียไปเลย ตั้งใจเรียนดีกว่าครับ โครงการดี ถ้ามีโอกาสอยากให้มีการจัดโครงการนี้อีก “

ผมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา… วันนี้ที่ได้มาร่วมฟังการประชุม ผมได้ความรู้เรื่องกฎหมาย ว่ามีความผิดร้ายแรงถึงพ่อแม่  และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้ ก็จะนำไปปรับใช้ ไปบอกต่อ  พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนๆ ว่ามันไม่ดี เป็นเด็กแว้นมันไม่ดี อาจเจ็บตัวด้วย อาจเกิดอุบัติเหตุ  อาจโดนตำรวจจับได้ โทษถึงพ่อ แม่ด้วย อนาคตเสียไปเลย ตั้งใจเรียนดีกว่าครับ

ผมจาก…วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โครงการดี ถ้ามีโอกาสอยากให้มีการจัดโครงการนี้อีก  เป็น เด็กแว้นไม่ดีหรอกครับ สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย ฝากเตือนเพื่อนๆทุกคน ว่าเป็นเด็กแว้นอันตราย ถ้าอยากจะแข่ง อยากจะแว้นกันจริงๆ ในสนามแข่งกันดีกว่าครับ

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013