สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ข้าราชการเฮ! ครม.อนุมัติงบกว่า 3พันล้านบาท จ่ายโบนัสปี55

ข้าราชการเฮ! ครม.อนุมัติงบกว่า 3พันล้านบาท จ่ายโบนัสปี55
วันที่ 25 กันยายน 2556

   
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (24ก.ย.) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี56 จำนวน 3,745ล้านบาท เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี 55 ให้กับข้าราชการจังหวัดต่างๆ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินโบนัสได้เสร็จปลายเดือนก.ย.นี้
โดยนาย ธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าสาเหตุการอนุมัติจ่ายเงินดังกล่าวก็เพื่อจูงใจให้ข้าราชการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดองค์กรเป็นสำคัญนั่นเอง แต่ทั้งนี้การจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหน่วยงานนั้นๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการในระดับมาตรฐานหรือบรรลุค่าเป้าหมาย คือ ตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนน ขึ้นไป ซึ่งเงินที่ได้ห้ามไม่ให้ไปเฉลี่ยเงินกันหรือหารให้เท่า ๆ กันเด็ดขาด
 
สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลจะจัดกลุ่มข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม คือ
ข้าราชการระดับสูง หรือตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ จะได้รับเงินโบนัส 1 เท่าของเงินเดือน ข้าราชการระดับกลาง คือ วิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับ 1.25 เท่า
และข้าราชการระดับต้น คือ วิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งทั่วไปทุกระดับและลูกจ้างประจำ ได้รับ 1.4 เท่า เป็นต้น
 
นอกจากนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของสถาบันการศึกษารัฐ ทางครม. ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมโดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตำแหน่งถัดไปอีกหนึ่งตำแหน่ง
 
พร้อมให้ข้าราชการฯที่จะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น และต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่สูงขึ้นในวันที่ 30 ก.ย.ของปีสุดท้ายก่อนพ้นจากราชการด้วย

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 16 ตุลาคม 2013