สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

องค์ความรู้

สยจ.ฉะเชิงเทราจัดเวที“แนวทางป้องกันภัยที่จะมีผลกระทบต่อเด็กแว้น"
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการ สยจ.ฉะเชิงเทราจัดเวที“แนวทางป้องกันภัยที่จะมีผลกระทบต่อเด็กแว้น" ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
สิทธิคุ้มครองตนว่าด้วยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
รู้สิทธิคุ้มครองตนว่าด้วยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ....มีรายละเอียดหลายข้อที่ควรรู้และต้องทำความเข้าใจเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองและคนในครอบครัว
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
สิทธิคุ้มครองตนในกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีผู้บริโภค
ท่านเข้าถึงข้อมูลสำคัญๆเกี่ยวกับ..."สิทธิคุ้มครองตนในกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีผู้บริโภค" เรื่องนี้แล้วหรือยัง
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
พระผู้เป็นทรงเจ้าของแผ่นดิน
คนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใส่ใจ...ทุกข์สุขของประชาชนเป็นที่สุด
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
พระราชินีทรงห่วงใยราษฎร
พระราชินีทรงห่วงใยราษฎร.....ฝากเรื่องราวอันงดงามของพระราชินีไว้ให้คนรุ่นหลังจดจำกัน
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
คำตัดสินของศาลฎีกา...ว่าด้วยการเปิด CD และ MP3ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่ผ่านมาข้อเท็จจริงเหล่านี้ยังไม่ชัดแจ้ง มีผลทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องเสียเงินให้กับการอึมครึมของเจ้าหน้าที่รัฐ ฝากคำตัดสินของศาลฎีกา...ว่าด้วย
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
รณรงค์บังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุราและบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ร้านค้า สถานประกอบการต้องร่วมมือในเรื่องนี้อย่างจริงจ้ง ...รณรงค์บังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุราและบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
พระเจ้าหลานเธอพัชรกิติยาภา ทรงสืบสานพระปณิธานในการใช้กฎหมายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นธรรม
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา...ทรงสืบสานพระปณิธานในการใช้กฎหมายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นธรรม
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
ประชาชนจะต้องรู้และใช้อะไรบ้าง ?... เมื่อต้องไปศาล
ประชาชนจะต้องรู้และใช้อะไรบ้าง ?... เมื่อต้องไปศาล รายละเอียดเรื่องนี้รู้ไว้บ้างก็ดี
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
“กฎหมาย...ความยุติธรรม...ความเป็นธรรม”
“กฎหมาย...ความยุติธรรม...ความเป็นธรรม” อ่านแล้วจะชอบเพราะเป็นเรื่องจริงๆ
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013