สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

องค์ความรู้

รู้สิทธิของท่านว่า..กองทุนยุติธรรม ให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างไร
รู้สิทธิของท่านว่า..กองทุนยุติธรรม ให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างไร สำคัญมากๆๆๆด้วย
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 16 ตุลาคม 2013
ข้าราชการเฮ! ครม.อนุมัติงบกว่า 3พันล้านบาท จ่ายโบนัสปี55
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (24ก.ย.) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี56 จำนวน 3,745ล้านบาท เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี 55 ให้กับ
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 16 ตุลาคม 2013
กฎหมาย
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 16 ตุลาคม 2013
พระมหากษัตริย์
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 16 ตุลาคม 2013
ทดสอบ...
  • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2013
กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔ กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔
รู้ว่า..พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔ สำคัญกับผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร...
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
พระมหากษัตริย์ในดวงใจ
พระมหากษัตริย์ในดวงใจ....เป็นเรื่องราวที่งดงามของพระองค์ยังอยู่ในดวงใจของชาวไทย
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
รู้เรื่องราวว่าแบ่งมรดกกันอย่างไร...ที่ว่าเป็นธรรมและถูกต้อง
"แบ่งมรดกกันอย่างไร...ที่ว่าเป็นธรรมและถูกต้อง" ถือว่ามีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนไทยมาก
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
สิทธิคุ้มครองตนว่าด้วยความผิดในข้อหาแข่งรถซิ่ง
ช่วยกันให้ข้อมูลเรื่อง "สิทธิคุ้มครองตนว่าด้วยความผิดในข้อหาแข่งรถซิ่ง" เข้าถึงลูกหลานให้มากๆๆ และผู้ปกครองก็มีหน้าที่ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยจะได้ช่วยกัน
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
เด็กและเยาวชนทำผิดแล้วจะมีโทษเป็นอย่างไร ?
เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องยังเข้าไม่ถึงกัน สยจ.ฉะเชิงเทราเร่งประชาสัมพันธ์ ความรู้ที่ว่าเด็กและเยาวชนทำผิดแล้วจะมีโทษเป็นอย่างไร ?
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013