สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สยจ.)

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
66/1 ถนนยุทธดำเนิน อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-4375

 
วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013