สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ฉะเชิงเทรา

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงาน เข้าเยี่ยมคารวะ คณะอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อัยการจังหวัด อัยการเด็ก
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงาน เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านอุทัย ทวีโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ณ เมืองโซากา ประเทศญี่ปุ่น
สยจ.ฉะเชิงเทราจับมือ อบจ.+เทศบาลเมือง+ก.พม. รุกงานยุติธรรม
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่างสยจ.ฉะเชิงเทราร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอขับ
สยจ.ฉะเชิงเทราจัดคณะลำตัดชื่อดังจากบ้านซ้อง มาเล่าขานงานยุติธรรมด้วยลีลาของลำตัด แสดงในโครงการสนันสนุน+ส่งเสริมกิจกรรมงานยุติธรรม ณ ศาลา
สยจ.ฉะเชิงเทราจัดเวทีส่งเสริมกิจกรรมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน มีภาคประชาชนมาร่ามกว่า 100 คน
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และนำเสนอการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในภาพรวม ในโอกาสที่พลตำรวจเอก
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และนำเสนอการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในภาพรวม ในโอกาสที่ พลตำรวจเอก
พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเกาะขนุน อ.พนมสารคาม