สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ฉะเชิงเทรา

นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สยจ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมบอร์ดยุติธรรม
สยจ.ฉะเชิงเทราแจ้งสิทธิ์แก่ชาวนาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สยจ.ฉะเชิงเทราสร้างวิทยากรตัวคูณกลุ่มเป้าหมายสื่อมวลชนในเมืองแปดริ้วบอกต่อเรื่องราวการเข้าถึงสิทธิแก่ประชาชนแล้ว
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราต้อนรับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมอภิปรายเวทีการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนในเขตเมืองแปดริ้ว
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จับมือ อบจ.+เทศบาลเมือง+กระทรวง พม. รุกงานยุติธรรม ให้ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิ์เรื่องต่างๆ
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงานจัดทัพขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสู่อำเภอ 11 อำเภอในเมืองแปดริ้ว
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา