สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ฉะเชิงเทรา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 4 ศูนย์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
คำคม..จากน้องฝึกงานราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 8 ตุลาคม 2556
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมอภิปรายเวทีเสวนาวิทยากรตัวคุณงานยุติธรรม โดยมีหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อัยการ
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงาน เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมบอร์ดยุติธรรมจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอำนวยความยุติธรรมกับหน่วยงานใน