สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
www.jpo.moj.go.th/chachoengsao

 

ฉะเชิงเทรา

ยุติธรรมโปร่งใส
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมฟังการบรรยาย การเตรียมพร้อมเข้าสู่AEC โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปรายงานการประชุม สยจ. ทั้ง 11 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556
สรุปรายงานการประชุม สยจ. ทั้ง 11 ครั้ง
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดเสวนาถอดบทเรียนปัญหาในชุมชนของศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดและอัยการคดีเยาวชน
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงานกฎหมาย ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และการขอรับความช่วยเหลือทาง
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงานกฎหมาย ร่วมกับอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราเร่งช่วยเหลือชาวบ้านคดีฉ้อโกง
นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยสังกัดยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟแปดริ้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น