สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
www.jpo.moj.go.th/buengkan