สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ,นิติกร และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ,นิติกร และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

<< เอกสารแนบในท้ายประกาศนี้ >>


 

เอกสารแนบ

Download : Doc1.pdf

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 11 กันยายน 2017