สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ลงนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อตาโล่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลำตาเสา

วันที่ :

วันพุธ, 07 ธันวาคม 2016

สถานที่ :

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อตาโล่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลำตาเสา

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2016

ผู้ชม :

177