สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ลงพื้นที่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป้อม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเกาะ

วันที่ :

วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2016

สถานที่ :

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป้อม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเกาะ

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 30 พฤศจิกายน -0001

ผู้ชม :

229