สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ลงพื้นที่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางปะหัน

วันที่ :

วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2016

สถานที่ :

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางปะหัน

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2016

ผู้ชม :

244