สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่ :

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2016

สถานที่ :

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2016

ผู้ชม :

134