สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

 

ลงนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อตาโล่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลำตาเสา
  • วันที่: วันพุธ, 07 ธันวาคม 2016
  • สถานที่: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อตาโล่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลำตาเสา
  • ที่มา: พระนครศรีอยุธยา