สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 5 มกราคม 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561

 

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

งานบริการด้านกองทุนยุติธรรม

-          ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงรับคำขอความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมในการขอประกันตัวชั่วคราว

 

           จำนวน 1ราย   ณ หมู่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S__21856285 S__21856286 S__21856287 S__21856288

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 05 มกราคม 2018

ผู้ชม :

266