สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -14.00 น.


วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -14.00 น.

 

 

นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรม จัดโดย อำเภอผักไห่                                       

พร้อมกันนี้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมออกหน่วยคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตลอดจนสิทธิที่ประชาชนควรจะได้รับ จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

DSC00514.JPG DSC00522.JPG DSC00547.JPG DSC00552.JPG S__121307175 S__121307189

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 05 มกราคม 2018

ผู้ชม :

241