สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 4 มกราคม 2561


วันที่ 4 มกราคม 2561

 

 

เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าขอพรและรับโอวาท จาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา


 

DSC00481.JPG DSC00490.JPG DSC00492.JPG DSC00503.JPG DSC00510.JPG DSC00512.JPG

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2018

ผู้ชม :

314