สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.30 น.


วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.30 น.

 

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีการรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากท่าน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

S__120438801 S__120438803 S__120438804 S__120438805 S__120438824

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2017

ผู้ชม :

134