สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30น.


วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 – 14.30น.

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินโครงการให้คำปรึกษากฎหมาย ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนที่ทำงานในสถานประกอบการใน แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐด้านการอำนวยความยุติธรรม แต่อาจยังไม่ทราบถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือหรือ ช่องทางการให้บริการประชาชนในด้านการอำนวยความยุติธรรม จัดขึ้นที่ โรงงานสยามกลาสอินดัสทรี จำกัด  อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  


 

DSC00390.JPG DSC00394.JPG DSC00397.JPG DSC00446.JPG DSC00455.JPG

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 27 ธันวาคม 2017

ผู้ชม :

165