สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.

 

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2560”  โดยมี นางสาวปภาดา มีชูเสพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

5622 5623 5625 5639

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 27 ธันวาคม 2017

ผู้ชม :

155