สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา13.30 – 16.30 น.


วันที่ 26 ธันวาคม 2560  เวลา13.30 – 16.30 น.

 

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีสัญญาเงินกู้ โดยได้รับการประสานส่งเรื่องมาจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลึง โดยได้นัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาร่วมไกล่เกลี่ย โดยมี นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 เป็นผู้ไกล่เกลี่ย พร้อมตัวแทนคณะกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลึงร่วมเป็นพยาน  ในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงประนีประนอมกันได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

S__115736578 S__11573657912 S__115736580 S__11573658012 S__115736581 S__11573658112

ผู้เขียน :

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2017

ผู้ชม :

154