สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด


วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี ดร.สุจินด์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

31115 31112 31113 3111 31114