สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)


วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางจารุภา งามละม้าย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมพิธีจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี ดร.สุจินด์    ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี 

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)


 

S__11231287 S__11231288 S__11231289 S__11231290